طراحی شبکه های اجتماعی

ما در چند سال گذشته، تعدادی از بزرگترین شبکه های اجتماعی فارسی زبان را طراحی کرده ایم یا در بخشی از پروسه طراحی آنها، در کنار تیم برنامه نویسی بوده ایم. تفاوتی که در طراحی یک شبکه اجتماعی با یک وب سایت شرکتی است، در تعداد کاربران و نوع کاربرد سایت است.

تحلیل و مدیریت محصول پرشین بلاگ – 1396

طراحی پرشین بلاگ

تحلیل و طراحی تجربه کاربری پرشین بلاگ – 1386

پرشین بلاگ

طراحی و برنامه نویسی شبکه اجتماعی بیشه – 1389

شبکه اجتماعی بیشه

تحلیل و طراحی شبکه اجتماعی پاداش – 1387

شبکه اجتماعی پاداش

سرویس ارائه و تبدیل قالب سرویسهای وبلاگهای فارسی – 1384

پرشین وبلاگ