طراحی شبکه های اجتماعی

ما در چند سال گذشته، تعدادی از بزرگترین شبکه های اجتماعی فارسی زبان را طراحی کرده ایم یا در بخشی از پروسه طراحی آنها، در کنار تیم برنامه نویسی بوده ایم. تفاوتی که در طراحی یک شبکه اجتماعی با یک وب سایت شرکتی است، در تنوع کاربران، تعداد خدمات ارائه شده در سایت و نوع کاربرد سایت است.

 مدیریت محصول نسخه جدید پرشین بلاگ – 1396

تحلیل و طراحی تجربه کاربری، استراتژی محتوا و معماری اطلاعات

طراحی پرشین بلاگ

تحلیل و طراحی تجربه کاربری پرشین بلاگ – 1386

پرشین بلاگ

طراحی رابط کاربری پرشین بلاگ – 1385

پرشین بلاگ قدیمی

مدیریت محصول شبکه اجتماعی کتاب بیشه – 1389

شبکه اجتماعی بیشه

تحلیل و طراحی شبکه اجتماعی پاداش – 1387

شبکه اجتماعی پاداش

سرویس ارائه قالب سرویسهای وبلاگ – 1383

پرشین وبلاگ