طراحی اپلیکیشن‌های بانکی

در سه سال گذشته، بیشتر روی اپلیکیشن های بانکی، کیوسک های خودپرداز و کیوسک های متصل به سیستم های بانکی کار کرده ام که خدمات ارزش افزوده نیز ارائه میکنند. مانند خرید بلیط اتوبوس، کشتی و …

رابط کاربری کیوسک های شتاب ملی

طراحی تجربه کاربری  کیوسک های کارت شهروندی کاشان

طراحی تجربه کاربری اپ کاشان کارت