آموزش کار با آرايه ها در کلدفیوژن

آرايه ها نيز مانند ليست ها، براي ذخيره سازي مقادير متعدد، تحت يک نام مي باشند. اما، برخلاف ليست ها، اين ذخيره سازي در قسمت ها جدا از هم انجام مي گيرد و مانند ليست ها تمام مقادير در يک رشته اي از مقادير جدا شده به وسيله ي حرف جدا کننده ذخيره نمي گردند. ادامه مطلب >>