بازیابی اطلاعات در موتورهای جستجو

شاید شما هم به این موضوع فکر کرده باشید که موتورهای جستجو چگونه کار میکنند؟ توسط چه الگوریتم هایی با سرعتی بسیار بالا، نتایج موردنظر شما را درباره یک درخواست از بین میلیون ها صفحه یافته و استخراج میکنند؟ چگونه لینک هایی که ارتباط بیشتری به موضوع مورد نظر شما دارند را تشخیص داده و آنها را در صفحات اول جستجو قرار میدهند؟ بازیابی اطلاعات (Information Retrieval) علمی است که سرمنشاء کارکرد موتورهای جستجو است.

ادامه مطلب >>