آموزش SQL server – دستور UNION ALL

هدف دستور  Union all نیز ترکیب کردن نتایج حاصل از دو query  با یکدیگر میباشد . اما فرقی که با union دارد این است که هنگام استفاده از union فقط مقادیر متمایز نشان داده میشود ، اما با union all تمام مقادیر برگردانده میشود.

قالب دستوری :

 

مثال : جداول زیر را در نظر بگیرید . ما میخواهیم تمام تاریخ هایی را که در آن معامله ای انجام شده است استخراج کنیم . بنابرین از کد زیر استفاده میکنیم . تفاوت را با union مقایشه کنید .

Table Store_Information

store_name Sales Date
Los Angeles $1500 Jan-05-1999
San Diego $250 Jan-07-1999
Los Angeles $300 Jan-08-1999
Boston $700 Jan-08-1999

Table Internet Sales

Date Sales
Jan-07-1999 $250
Jan-10-1999 $535
Jan-11-1999 $320
Jan-12-1999 $750

 

نتیجه :

Date
Jan-05-1999
Jan-07-1999
Jan-08-1999
Jan-08-1999
Jan-07-1999
Jan-10-1999
Jan-11-1999
Jan-12-1999

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *