آموزش SQL server – دستور UNION

هدف دستور Union ترکیب کردن نتایج حاصل از دو query  با یکدیگر میباشد. در این رابطه میتوان گفت که union چیزی شبیه به join میباشد . چون هر دوی آنها برای ایجاد رابطه بین اطلاعات جداول مختلف استفاده میشوند . یکی از محدودیت های union این است که این ستون های متناظر با هم باید از یک نوع داده اطلاعات باشند. همچنین هنگام استفاده ارunion فقط مقدار های متمایز انتخاب میشوند .(مانند select Distinct ).

قالب دستوری :

 

مثال : جداول زیر را در نظر بگیرید . ما میخواهیم تمام تاریخ هایی را که در آن معامله ای انجام شده است استخراج کنیم . بنابرین از کد زیر استفاده میکنیم .

Table Store_Information

store_name Sales Date
Los Angeles $1500 Jan-05-1999
San Diego $250 Jan-07-1999
Los Angeles $300 Jan-08-1999
Boston $700 Jan-08-1999

Table Internet Sales

Date Sales
Jan-07-1999 $250
Jan-10-1999 $535
Jan-11-1999 $320
Jan-12-1999 $750

 

نتیجه :

Date
Jan-05-1999
Jan-07-1999
Jan-08-1999
Jan-10-1999
Jan-11-1999
Jan-12-1999

توجه کنید که اگر ما از SELECT DISTINCT Date استفاده کنیم ، برای یکی یا هر دو عبارت، ما نتایج یکسانی را بدست خواهیم آورد .

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *