آموزش SQL server – دستور BETWEEN

همانطور که کلمه IN به ما کمک میکند تا محدوده انتخاب را به یک یا چند مقدار محدود کنیم ، کلمه BETWEEN  کمک میکند تا محدوده را یک بازه تعریف کنیم . در این حال تمام مقادیری که بین value1 و value2 باشند انتخاب میشوند .

مثال :فرض کنید جدولی مانند زیر داریم .رکوردهایی که تاریخ آنها بین January 6, 1999  و January 10, 1999 است را میخواهیم .

store_name Sales Date
Los Angeles $1500 Jan-05-1999
San Diego $250 Jan-07-1999
Los Angeles $300 Jan-08-1999
Boston $700 Jan-08-1999

کدی که روی این جدول اجرا خواهیم کرد:

و نتیجه ای که برگردانده خواهد شد بدین صورت خواهد بود :

store_name Sales Date
San Diego $250 Jan-07-1999
San Francisco $300 Jan-08-1999
Boston $700 Jan-08-1999

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *