دستکاری جدول های بانک اطلاعاتی SQL

CREATE TABLE: جداول ساختمان بندی پایه یک بانک اطلاعاتی اند که اطلاعات را در خود جای میدهند . برنامه های بسیاری هستند که بدون استفاده از کد های sql برای شما جدول میسازند . اما یادگیری این دستورات برای کسی که با جداول و دیتابیس کار میکند ضروری است.

قبل از یادگیری گرامر دستوری ساخت جدول ، باید منطق و اصول ساخت جدول را بیاموزید . جداول به سطرها (ROW) و ستون ها (COLUMN)  تقسیم میشوند . هر سطر یک رکورد از اطلاعات را در خود جای داده است.هر سطر چند فیلد دارد .

مثال : مثلا کارنامه مدارس را در نظر بگیرید .مثلا 3 ستون دروس ، نمره و تاریخ دارد و سطر های آن هر کدام شامل سه بخش هستند طبق دسته بندی ستون هایش .

سطر اول : ریاضی – 12 – 12/3/1384

سطر دوم : فیزیک – 14 – 16/3/1384

و بهمین ترتیب .پس هر سطر جدول را یک رکورد می نامیم . هر ستون جدول (فیلد) دارای یک نوع داده است . در مثال فوق ستون دروس از نوع string و ستون نمرات از نوع integer و ستون تاریخ از نوع date است . هنگام ساخت جدول که فیلد هایش را مشخص میکنید باید نوع داده ای فیلد ها نیز مشخص گردد. کد ساخت جدول بصورت زیر میباشد :

کد ساخت یک جدول نمونه :

 

DROP TABLE : گاهی ما دلمون میخواد که بهر دلیلی از دست یک جدول در پایگاه داده خود راحت شویم . SQL این امکان رو برای ما فراهم کرده و ما میتونیم برای پاک کردنش از کد زیر استفاده کنیم .

مثال :

 

TRUNCATE TABLE : گاهی ما میخواهیم که اطلاعات داخل یک جدول رو پاک کنیم . اما نمیخواهیم خود جدول پاک شود. برای اینکار ازین دستور کمک میگیریم

مثال :

 

INSERT INTO : برای ورود اطلاعات داخل یک جدول دو راه وجود دارد. یکی اینکه رکورد ها را تک تک وارد کنیم (سطر به سطر) و یکی اینکه یکدفعه چندین سطر را وارد جدول کنیم . برای وارد کردن اطلاعات بصورت سطر به سطر با کد زیر عمل میکنیم .

 

فرض کنید جدول با ساختار زیر داریم .

Table Store_Information

نام ستون ها نوع داده ستون
store_name char(50)
Sales float
Date datetime

و حالا ما میخواهیم یک رکورد(سطر) اطلاعات وارد جدول فروش کنیم . با مشخصات ذیل : لوس آنجلس – 10 ژانویه 1999 و فروش 900$ . بنابرین کد زیر را استفاده میکنیم.

 

نوع دوم از ورود اطلاعات وارد کردن چندین سطر با هم میباشد . بر خلاف بخش قبلی ، ما از کلمه SELECT برای مشخص کردن داده هایی که میخواهیم وارد جدول کنیم استفاده میکنیم . اگر فکر کرده اید که این اطلاعات از جدول دیگری در حال کپی در این جدول است درست فکر کرده اید.

 

توجه کنید که کد بالا ساده ترین حالت ممکن بود .جمله select شما می تواند دارای کلمات  where , Group by , Havingباشد .

بطور مثال اگر ما جدولی داشته باشیم که بخواهیم اطلاعات فروش سال 1998 را بگیرد و هم اکنون جدول دیگری دارید که اطلاعات تمام سال های 1995 تا 2000 را شامل میشود و اگر ساختار دو جدول یکسان باشد باید تایپ کنید :

 

در اینجا من اطلاعات را بر اساس یک تاریخ استخراج کردم و در جدول دیگری کپی کردم. اگر رابطه ها را در حالات دیگر بسازید کمی با این حالت فرق دارد . برای مثال در اوراکل تکه آخر کد بصورت زیر در میاید :

 

UPDATE : گاهی ما در یک جدول اطلاعاتی داریم و میخواهیم مقداری را در جدول تغییر دهیم .برای اینکار از دستورUPDATE استفاده می کنیم .

 

مثال : ما جدول زیر را داریم .

Table Store_Information

store_name Sales Date
Los Angeles $1500 Jan-05-1999
San Diego $250 Jan-07-1999
Los Angeles $300 Jan-08-1999
Boston $700 Jan-08-1999

مثلا ما متوجه میشویم که مقدار فروش فروشگاه لوس آنجلس در تاریخ 01/08/1999 در اصل 500$ بوده و باید این مقدار را در جدول تصحیح کنیم . برای اینکار از کد زیر استفاده میکنیم.

 

بعد از اجرای کد بالا مقادیر جدول بصورت زیر در میاید .

Table Store_Information

store_name  Sales  Date 
Los Angeles $1500 Jan-05-1999
San Diego $250 Jan-07-1999
Los Angeles $500 Jan-08-1999
Boston $700 Jan-08-1999

در جدول مذکور فقط یک رکورد بود که تاریخش Jan-08-1999 و نام فروشگاهش Los Angeles باشد . اگر لچند رکورد با این مشخصات وجود داشت نیز تمام آنها مقدارشان تغییر میکرد . در مثال فوق فوق یک رکورد وجود داشت با مشخصاتی که ما دادیم و فقط هم یک فیلدش را تغییر دادیم .

این امکان وجود دارد که مقدار چند فیلد را به یکباره تغییر دهیم . برای اینکار از گرامر کد زیر استفاده میشود .

 

DELETE : برای پاک کردن یک رکورد از جدول ازین کد استفاده میکنیم .

 

مثال : جدول زیر را داریم .

Table Store_Information

store_name  Sales  Date 
Los Angeles $1500 Jan-05-1999
San Diego $250 Jan-07-1999
Los Angeles $300 Jan-08-1999
Boston $700 Jan-08-1999

فرض کنید بخواهیم اطلاعات فروشگاه لوس آنجلس را پاک کنیم . برای اینکار از کد زیر استفاده میکنیم .

 

نتیجه:

Table Store_Information

store_name Sales Date
San Diego $250 Jan-07-1999
Boston $700 Jan-08-1999

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *